Eksoten toimitusjohtajana väistyvä Pentti Itkonen haluaisi keskittyä kolmeen asiaan: toimintakykyyn, digitalisaatioon ja henkilökunnan saatavuuteen ja hyvinvointiin

Pentti Itkonen toimii Eksoten toimitusjohtajana vielä heinäkuun loppuun. Hän on toiminut nyt 10 vuotta toimitusjohtajana, siitä alkaen kun Eksote perustettiin. Paljon on tänä aikana tapahtunut, kun aloitettiin oli kaikki vielä kuntien vastuulla ja vähitellen toiminta yhtenäistettiin.

Malli on sellainen, että Eksote järjestää ja tuottaa palvelut ja kunnat rahoittavat ne. Eksoten alussa oli käynnistysongelmia, pohdittiin kunnissa onko valittu malli paras mahdollinen.

Pentti Itkonen syntyi Korvenkylässä ja kävi Imatralla kouluja. Nykyään hän asuu Joutsenon Karsturannassa, johon hän muutti Klaukkalasta Nurmijärveltä hänen ollessa töissä sosiaali- ja terveysministeriössä. Siellä hän toimi viisi vuotta, jota edelsi työ Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin johtajana.

Vapaaehtoisena alkanut Eksoten kokeilu ei tarvinnut erityislupaa. Silloin samaa kokeilivat vain Kainuu ja Etelä-Karjala. Nyt on mukaan tullut mm. Kymenlaakso, Etelä-Savo, Itä-Savo, Pohjois-Karjala ja Päijät-Häme.

Kataisen ja Sipilän hallitukset ovat yrittäneet tehdä sote-uudistusta. Tavoitteet ovat olleet liian kovat, eikä niissä ole onnistuttu.

Eksotella on budjettiongelmia, ”Ei kunnilla tunnu riittävän sote-menoihin rahat”, sanoo Pentti Itkonen. Noin 500 miljoonan budjetista alijäämää kertyy muutama miljoona euroa.

Summa ei ole kovin iso, mutta Pentti Itkonen kuvaa sitä silti ”kiusalliseksi”: ”Meidän pitää ottaa kiinni se alijäämä, se on iso ongelma uusille johtajille ja päättäjille, miten he aikovat sen tasapainottaa.”

Uusi keskussairaala on avattu mutta peruskorjausinvestointeja muualla on isosti.

Toiminta keskittyy paitsi Lappeenrantaan, myös maakunnissa tarvitaan ja tarjotaan palveluita. Pentti Itkonen ei usko että asiaan tulee suurempaa muutosta. Joutsenon hyvinvointiasemakin tulee säilymään, siellä on paljon käyntejä, rakennus on hyvä ja toimii hyvin, lääkäreitäkin sinne saa.

Erityisesti Pentti Itkosta harmittaa, että Honkaharjusta Imatralta tuli siirtää vuodeosasto keskussairaalaan, mutta tämä kaatui poliitikkojen kiistelyyn. Tämä tulee uudelleen vastaan syksyllä.

Uusi keskussairaala sai viime kesänä helteiden aikaan paljon kritiikkiä, nyt sen toiminta on vakiintunut. Pentti Itkonen sanoo, että tämä oli neljäs iso sairaala mitä on ollut käynnistämässä. Alkuun henkilökunta ja potilaat eivät osaa kulkea uusissa tiloissa eivätkä löydä oikeisiin paikkoihinkaan. Ihmeteltiin, onko heti rakennettu liian pieni sairaala, onko laitoshoidon purkamista tehty liikaa ja ihmiset sullottu päivystyksiin.

Eksotella on poliittisesti nimetty valtuusto ja hallitus. Hallituksen pj. Marja-Liisa Vesterinen on paljon kommentoinut raflaavaa mainosta jolla houkuteltiin nuoria lääkäreitä Eksoteen töihin. Valtuustossa on kolmisenkymmentä jäsentä ja hallituksessa kolmetoista.

Voi varautua tilanteeseen, että henkilökunnasta ja työvoimasta tulee erittäin kovaa taistelua lähivuosien ajan ja tämä vain kiihtyy. Ei ole tarjolla työntekijöitä, lääkäreitä tai hoitajia, joten Pentti Itkonen veikkaa että rekrytoinnissa tullaan näkemään vielä monenlaisia tapoja. Kohuttu mainos tulee samaan vielä jäljittelijöitä. Nyt Etelä-Karjalan alueella koulutetaan vielä riittävästi sairaanhoitajia.

Erityisesti Pentti Itkonen mainitsee saavutuksenaan sen, että integraatiota on viety eteenpäin. Laitoshoitoa on purettu, kotihoitoa kehitetty ja teknologia ja sähköiset palvelut ovat kehittyneet paljon, hän arvelee sen olevan eniten Suomessa kun katsotaan asukaspohjaa. On tehty kehittämistyötä, kotikuntoutusta ja ensihoitomalleja. Harva asutus ei ole haitannut.

Nyt tulisi keskittyä kolmeen asiaan: toimintakykyyn, digitalisaatioon ja henkilöstön saatavuuteen ja sen työhyvinvointiin. Näistä teemoista puhutaan kaikkialla. Niissä Eksotessa tullaan käynnistämään hankkeita ja kehitetään toimintaa.

Kotihoidon kehittäminen on kärkenä mutta ei vain Suomessa. Pelkkä hoitajien määrän lisääminen, kuten Super ehdottaa, ei ratkaise mitään, sanoo Pentti Itkonen. Se maksaa ja siksi toiseksi hoitajia ei oikein löydy. Toimintamalleja sen sijaan on kehitettävä, kuntoutusta ja teknologiaa, se alentaa kustannuksia.

Hoitajamitoitus rajoittaa toiminnan kehittämistä, on vain hyvä jos joku tekee tulokset pienemmällä mitoituksella. Lisäksi mitoitus lisäisi kilpailua työvoimasta eikä johda mihinkään hyvään pitkällä aikavälillä, hän tuumii.

Sairaalaan tulisi tulla vain ihmiset, jotka hyötyvät sairaanhoidosta, Pentti Itkonen viittaa tuoreeseen Helsingin Sanomien juttuun, jossa päivystävä lääkäri sanoo että ihan väärät ihmiset tulevat päivystykseen. He voivat ajautua sinne vaikka reseptiä uusimaan, ei päivystys sitä varten ole, sanoo Pentti Itkonen.

Pentti Itkonen ihmettelee vielä puutetta toimintakyvyssä, kun kaikki tutkimustulokset näyttävät että voisi tulla hyviä tuloksia jos kiinnitettäisiin huomiota alkoholiin, tupakkaan, ravitsemukseen, ruokaan, kuntoutukseen ja lääkitykseen. Tätä ei ole kunnolla vielä tehty.

Laajasta päivystyksestä kilpaillaan, mutta toistaiseksi se ei ole merkinnyt mitään, hän sanoo. Ministeriössä tehdään sisällytyksettömiä päätöksiä, jotka eivät aina tarkoita mitään. Maakuntauudistus ei toisi uusia ihmisiä piireihin ja jouduttaisiin päättämään hyvin samanlaisista asioista loppujen lopuksi.

Eläkkeellä Pentti Itkonen aikoo ensin huilailla ja harrastaa edelleen liikuntaa ja lukemista. Kelan hallituksessa hän istuu joten tulee käytyä junalla Helsingissä kokouksissa. Lisäksi hän on yhtiöiden hallituksissa ja mukana työryhmissä.

Sosiaaliturvan muutokset riippuvat miten hallitusohjelmaa lähdetään toteuttamaan. Eri sosiaaliturvamallit ovat vasta poliittisessa keskustelussa, joten ei voi vielä tietää mitä niistä lähdetään viemään eteenpäin. Kela toteuttaa sen vasta kun hallitus ja ministeriöt ovat päättäneet, mitä tehdään, huomauttaa Pentti Itkonen. Hän näkee Kelan kuitenkin isona tietotalona, jossa on valtavasti sosiaaliturva- ja potilastietoa. Sillä on keskeinen rooli siinä miten digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa kulkee eteenpäin. Pentti Itkonen sanoo olevansa avainpaikalla ja on esitetty mitä kaikkea Kela voisi tehdä ja viedä asioita valtakunnan tasolla eteenpäin.

Please follow and like us:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.